Chính sách đổi trả

Chính sách hoàn lại sản phẩm tại vngems.com

ĐIỀU KIỆN + Sản phẩm mua tại vngems.com trực tiếp tại cửa hàng hoặc mua trực tuyến
+ Sản phẩm được mua trong vòng 365 ngày
+ Sản phẩm đang ở trạng thái ban đầu, tem đầy đủ, nhãn
+ Sản phẩm không được sử dụng
+ Sản phẩm bị lỗi cho nhà sản xuất
+ Sản phẩm phải mới, không bẩn – trầy xước
+ Sản phẩm mua trực tuyến tại vngems.com, không áp dụng TRẢ TIỀN trong trường hợp khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng
+ Sản phẩm được mua trong vòng 365 ngày
+ Sản phẩm chưa có điều kiện ban đầu
+ Sản phẩm phải mới, không bẩn – trầy xước
+ Sản phẩm bị lỗi cho nhà sản xuất
SẢN PHẨM KHÔNG ĐƯỢC ĐỔI TRẢ + Các sản phẩm đã qua sử dụng
+ Sản phẩm không được bán bởi vngems.com
+ Lỗi của người sử dụng, ngoài các lỗi gây ra bởi nhà sản xuất
+ Các sản phẩm trong chương trình khuyến mại, giảm giá không áp dụng để trở lại
+ Sản phẩm mua trực tiếp tại siêu thị chỉ được mua lại chứ không phải trả tiền
+ Sản phẩm không được bán bởi vngems.com
+ Các sản phẩm đã qua sử dụng
+ Lỗi gây ra bởi người dùng, ngoài lỗi do nhà sản xuất gây ra
+ Các sản phẩm trong chương trình khuyến mại, giảm giá không áp dụng để trở lại
HÌNH THỨC THANH TOÁN – TRẢ TIỀN Đối với các sản phẩm khác, nó bằng hoặc cao hơn giá của sản phẩm bạn muốn trao đổi và phải chịu phí 5% vngems.com nhận lại sản phẩm và hoàn lại 90% giá mua.
CÁCH THỨC HOÀN TRẢ VÀ NHẬN SẢN PHẨM MỚI Cách 1: Thay đổi sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng

Cách 2: Thay đổi sản phẩm theo đường bưu điện
+ Bước 1: Gửi hàng đến địa chỉ 109 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Bên trong sản phẩm bao gồm thông tin thay thế sản phẩm mới:
– Mã lệnh
– Người mua
– Tên sản phẩm phải được gia hạn
+ Bước 2: Gọi cho nhà khai thác 0165.977.8899 để thông báo yêu cầu đổi mới sản phẩm
+ Bước 3: VNGEMS.COM sẽ gửi sản phẩm mới cho khách hàng trong vòng 24h sau khi nhận được hàng của khách hàng.

Cách 1: Thay đổi sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng

Cách 2: Thay đổi sản phẩm theo đường bưu điện
+ Bước 1: Gửi hàng đến địa chỉ 109 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Bên trong sản phẩm bao gồm thông tin thay thế sản phẩm mới:
– Mã lệnh
– Người mua
– Tên sản phẩm phải được gia hạn
+ Bước 2: Gọi cho nhà khai thác 0165.977.8899 để thông báo yêu cầu đổi mới sản phẩm
+ Bước 3: VNGEMS.COM sẽ gửi sản phẩm mới cho khách hàng trong vòng 24h sau khi nhận được hàng của khách hàng.